Σχετικά με το έργο

Σκοπός

Η κλιματική αλλαγή έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία και το μέλλον των νέων, αλλά οι ίδιοι έχουν ελάχιστο έλεγχο, γεγονός που τους καθιστά ευάλωτους στο κλιματικό άγχος. Με βάση τη μεγαλύτερη διεθνή μελέτη, οι νέοι εξέφρασαν αρνητικά συναισθήματα σε σχέση με το κλιματικό άγχος και το μέλλον τους, όπως φόβο, εγκατάλειψη, θλίψη, άγχος, αδυναμία και ενοχή. Σύμφωνα με την αρχική έρευνα των εταίρων, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα συναισθήματα των νέων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στις χώρες εταίρους. Κατά συνέπεια, οι εργαζόμενοι σε θέματα νέων, ως οι πρωταρχικοί φορείς εκπαίδευσης και υποστήριξης των νέων, δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία για την αντιμετώπισή τους. Ως εκ τούτου, το έργο EMBRACE έχει ως στόχο:

– να κατανοήσει καλύτερα τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις επιπτώσεις που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή μεταξύ των νέων (ηλικίας 16-29 ετών) στη Λιθουανία, την Ιταλία και την Ελλάδα.
– να εξοπλίσει τους εργαζόμενους σε θέματα νέων (εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, δασκάλους και άλλους) με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες, εργαλεία και ικανότητες ώστε να εκπαιδεύσουν και να προετοιμάσουν κατάλληλα τους νέους για την αντιμετώπιση του κλιματικού άγχους.

Απώτερος στόχος του “EMBRACE” είναι η δημιουργία ενός ανθεκτικού, καινοτόμου και σύγχρονου συστήματος εκπαίδευσης των νέων, το οποίο θα τους επιτρέψει να ξεπεράσουν το κλιματικό άγχος και θα τους δώσει τη δυνατότητα να γίνουν φορείς θετικής περιβαλλοντικής αλλαγής.

Δράσεις

Οι προαναφερόμενοι στόχοι θα επιτευχθούν μέσω της ανάλυσης των συναισθημάτων των νέων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή στις χώρες εταίρους και ενός συνδυασμού καινοτόμων και ψηφιακών εκπαιδευτικών μεθόδων, με την ανάπτυξη ενός ψηφιακού χάρτη “EMBRACE” και 45 μικροδιδακτικές ενότητες για τους εργαζόμενους σε θέματα νέων. Επιπλέον, για σκοπούς μεγαλύτερης συμμετοχής και διάδοσης θα υλοποιηθούν 3 εθνικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και ένα διεθνές διαδικτυακό συνέδριο. Στις δραστηριότητες του έργου αναμένεται να συμμετέχουν άμεσα 300 νέοι και 75 εργαζόμενοι στον τομέα των νέων από τη Λιθουανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Η συνεργασία σκοπεύει επίσης να προσεγγίσει τουλάχιστον 7000 άτομα μέσω δραστηριοτήτων διάδοσης στον μοναδικό δικτυακό τόπο του έργου και στους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Νέα

Επικοινωνία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

info@art-inn.org

Αριθμός τηλεφώνου

+370 605 67313

Scroll to Top