Apie projektą

Tikslas

Klimato kaita turi rimtų pasekmių jaunų žmonių sveikatai ir ateičiai, tačiau jie mažai ką gali kontroliuoti, todėl yra pažeidžiami klimato kaitos keliamo nerimo. Remiantis didžiausiu tarptautiniu tyrimu, jaunimas išreiškė neigiamus jausmus, susijusius su klimato nerimu ir jų ateitimi, pavyzdžiui, baimę, apleistumą, liūdesį, nerimą, bejėgiškumą ir kaltę. Remiantis pirminiais partnerių atliktais tyrimais, šalyse partnerėse nėra duomenų apie jaunimo emocijas, susijusias su klimato kaita. Todėl jaunimo darbuotojai, kaip pagrindiniai jaunimo švietimo ir paramos teikėjai, neturi reikiamų žinių ir priemonių, kad galėtų su tuo kovoti. EMBRACE projektu siekiama:

– geriau suprasti Lietuvos, Italijos ir Graikijos jaunimo (16-29 metų amžiaus) jausmus, mintis ir pasekmes, susijusias su klimato kaita.
– aprūpinti su jaunimu dirbančius asmenis (pedagogus, socialinius darbuotojus, mokytojus ir kt.) reikalingomis žiniomis, įgūdžiais, priemonėmis ir kompetencijomis, kad jie galėtų tinkamai šviesti ir rengti jaunimą spręsti klimato nerimo problemas.

Galutinis EMBRACE tikslas – sukurti atsparią, inovatyvią ir modernią jaunimo švietimo sistemą, kuri leistų jauniems žmonėms įveikti klimato nerimą ir suteiktų jiems galimybę tapti teigiamų aplinkos pokyčių iniciatoriais.

Veiklos

Minėtų tikslų bus siekiama analizuojant jaunimo emocijas, susijusias su klimato kaita šalyse partnerėse, ir derinant novatoriškus ir skaitmeninius švietimo metodus, kuriant skaitmeninį EMBRACE žemėlapį ir 45 mikromokymo modulius, skirtus jaunimo darbuotojams. Be to, didesnio dalyvavimo ir sklaidos tikslais bus surengti 3 nacionaliniai mokymo renginiai ir tarptautinė nuotolinė konferencija. Tikimasi, kad projekto veiklose tiesiogiai dalyvaus 300 jaunuolių ir 75 su jaunimu dirbantys asmenys iš Lietuvos, Italijos ir Graikijos. Ketinama pasiekti bent 7000 žmonių per projekto viešinimo veiklas projekto interneto svetainėje ir socialinės medijos paskyrose.

Naujienos

Susisiekime

Elektroninis paštas

info@art-inn.org

Telefono numeris

+370 605 67313

Scroll to Top